fbpx

Charmshop.lt

Nemokamas pristatymas nuo 30€

Tik iki liepos 18 d. apsiperkant nuo 59 Eur gaunate DOVANŲ Missha kušoną su saulės apsauga

SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


Prašome atidžiai perskaityti naudojimosi paslaugomis ir tinklapiu Taisykles. Naudojimasis tinklapiu arba prekių pirkimas reiškia, kad šios Taisyklės Jums yra suprantamos ir sutinkate jų laikytis. Šios Taisyklės taikomos visiems teisiniams santykiams, kurie susiklosto tarp Kliento ir MB CHARMSHOP Klientui įsigyjant www.charmshop.lt parduodamas prekes.
Sąvokos
Asmuo, kuris naudojasi šiuo tinklapiu, arba asmuo, kuris užsako prekes, toliau vadinamas „Klientu“.
Ši paslaugų bei tinklapio naudojimo tvarka ir sąlygos toliau vadinamos „Taisyklėmis“.
Taisyklių keitimas
MB CHARMSHOP turi teisę pakeisti Taisykles bet kuriuo metu. Apie Taisyklių pasikeitimus informuojama tinklapyje. Klientui toliau naudojantis tinklapiu, tai reiškia jo supratimą ir sutikimą su nauja Taisyklių redakcija.
Sutarties sudarymas
Parduodamų prekių pateikimas tinklapyje nesukuria MB CHARMSHOP jokių įsipareigojimų. Kliento užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tuomet, kai MB CHARMSHOP išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą Klientui el. paštu į registracijos duomenyse pateiktą el. pašto dėžutę. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Kliento užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties dalimi. Visų sutarčių sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.
Kiekvienas Kliento pateiktas ir MB CHARMSHOP patvirtintas užsakymas yra saugomas www.charmshop.lt duomenų bazėje.
Prekes iš elektroninių parduotuvių www.charmshop.lt gali pirkti tik suaugę, veiksnūs asmenys. Nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys gali naudoti elektroninių parduotuvių www.charmshop.lt paslaugomis tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu ir priežiūra.
MB CHARMSHOP savo įsipareigojimų vykdymui turi teisę naudotis trečiųjų šalių pagalba.
Informacijos tikslumas
MB CHARMSHOP imasi visų įmanomų priemonių tam, kad elektroninių  parduotuvių www.charmshop.lt pateiktų prekių paveiksliukai ir spalvos būtų kiek įmanoma tikslesnės. Ekrane matoma prekės spalva priklauso nuo monitoriaus, todėl mes negalime garantuoti, kad įsigytos prekės išvaizda ir spalva atitiks monitoriuje matytą vaizdą ir spalvą. Prekių asortimentas bei aprašymai yra nuolat keičiami. MB CHARMSHOP, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, neatsako už tinklapiuose www.charmshop.lt pateikiamos informacijos tikslumą. MB CHARMSHOP neatsako jokiam asmeniui už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri kiltų dėl naudojimosi šiuose tinklapiuose pateikta informacija.
Kaina
Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Kliento prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos nuolatos ir be jokio išankstinio įspėjimo tinklalapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos siuntimo išlaidos, jos yra priskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
SVARBU! Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos, akcijinėms prekėms jokios papildomos nuolaidos netaikomos.
Vienu metu galima pritaikyti tik vieną nuolaidos kodą.
Prekių pristatymas
Dėl užsakymų Internetu pobūdžio, sudėtinga nurodyti tikslią pristatymo datą. Tikėtinas pristatymo laikas yra 2 – 3 darbo dienos. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenis – paštą arba kurjerius, todėl MB CHARMSHOP negali garantuoti labai tikslaus pristatymo laiko! Dažniausiai užsakymai yra apdorojami ir prekės perduodamos paštui ar kurjeriams užsakymo dieną arba kitą darbo dieną. Pristatymo laikas prasideda nuo užsakymo perdavimo kurjeriui. MB CHARMSHOP deda visas pastangas tam, kad būtų laikomasi nurodytos pristatymo datos. Pristatymo laikas nėra esminė sutarties sąlyga.
Visais iškilusiais klausimais dėl pristatymo galite susisiekti su mumis tel.: +370 676 77885 arba el.paštu: info@charmshop.lt
SVARBU! Teisingai nurodykite savo telefono numerį, adresą, pašto kodą bei vardą ir pavardę!
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
Pristatymo įkainiai
MB CHARMSHOP taiko papildomą pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis yra priskaičiuojamas kiekvienam užsakymui. Pristatymo mokestis yra kintantis ir priklauso nuo pasirinkto prekių kiekio, svorio, pasirinkto pristatymo adreso ir būdo. Pristatymo mokesčio dydis skaičiuojamas užsakymo pildymo metu.
Grąžinimas
Kokybiška kosmetika yra negrąžintina prekė pagal LR Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 18 punktą. Tikslus negražintinų prekių sąrašas yra kintantis ir galioja užsakymo pildymo dieną.
MB CHARMSHOP įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba yra įdėtos ne tos prekės, kurios buvo užsakytos.
Pinigai grąžinami pervedant juos į kliento asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš MB CHARMSHOP elektroninės parduotuvės www.charmshop.lt, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
Klientas gali pateikti reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekių tik per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo jų pristatymo. Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo laiku pranešti apie tai MB CHARMSHOP el. paštu: info@charmshop.lt. MB CHARMSHOP pateiks tolimesnių veiksmų instrukcijas.
Klientas sumoka už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o MB CHARMSHOP, įsitikinęs, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės, grąžina Klientui patirtas pristatymo, grąžinimo išlaidas bei už prekę sumokėtą sumą. Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. MB CHARMSHOP neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke taip pat turi būti grąžintos tuo pačiu metu. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienas nuo tos dienos, kai prekė pasiekia MB CHARMSHOP nurodytu adresu.
Atsisakymo teisė
Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 7 (septynias) darbo dienas po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Teisė atsisakyti užsakymo negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.
Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote, jos negali būti naudotos, atidarytos ir turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos iš MB CHARMSHOP. Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika.
Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. MB CHARMSHOP neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke turi būti grąžintos tuo pačiu metu.
Klientas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, privalo pranešti el. paštu: info@charmshop.lt ir nurodyti grąžintinas prekes. Prekes reikia grąžinti tuo adresu, kuris bus nurodytas siunčiamoje el. žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą. Pinigai grąžinami per 5 darbo dienų nuo tos dienos, kai prekė pasiekia MB CHARMSHOP nurodytu adresu.
Apmokėjimo sąlygos
Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, mokėjimai į MB CHARMSHOP nurodytą mokėjimo sąskaitą turi būti atlikti nedelsiant ir sumokant visą sumą, kuri nurodyta sąskaitoje. Užsakymai bus patvirtinami ir vykdomi tik tuomet, kai Kliento bankas patvirtina apmokėjimą. Atlikdamas užsakymą Klientas turi galimybę pasirinkti iš keleto skirtingų apmokėjimo būdų.
Klientas padengia išlaidas, atsiradusias neįvykdžius mokėjimo dėl lėšų trūkumo sąskaitoje ar dėl Kliento klaidingai nurodytų mokėjimo rekvizitų. Tinkamai neatlikus mokėjimo, Klientas moka 0,2 procento nuo nesumokėtos sumos palūkanas per dieną.
Taikoma teisė
Visos sudaromos sutartys aiškinamos ir įgyvendinamos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, o ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. JT Konvencija dėl tarptautinio pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma.
Išlyga
Visos paslaugos, informacija, prekės ir kito pobūdžio turinys, esantis šiame tinklapyje, yra pateikiami principo „tokie, kokie yra“ („as is“) ir „tiek, kiek pasiekiami“ („as available“) pagrindu ir gali bet kuriuo metu keistis be jokio pranešimo Klientui. Tinklapio pasiekiamumas gali būti apribotas dėl gedimų šalinimo, techninės priežiūros ar naujų paslaugų diegimo. Tinklapio laikino nepasiekiamumo atveju Klientas neteiks pretenzijų dėl galimai patirtų nuostolių atlyginimo.
Intelektinė nuosavybė
Produktų ar įmonių pavadinimai esantys šiame tinklapyje yra saugomi intelektinės nuosavybės teise.
Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, grafiką, ženklus, mygtukų ikonas, nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo klipus, skaitmeninius parsisiuntimus, duomenų sąrankas ir programas, yra MB CHARMSHOP nuosavybė.
Taisyklių pažeidimas
Jeigu Klientas pažeidžia šias Taisykles, MB CHARMSHOP gali atsisakyti toliau teikti jam prekes ir sustabdyti prekių pristatymus iki tol, kol pašalinami tokie pažeidimai.
Nuosavybės teisė į prekes
Visos prekės yra MB CHARMSHOP nuosavybė iki tol, kol Klientas pilnai atlieka visus su prekėmis susijusius mokėjimus, įskaitant padarytą žalą ir palūkanas.
Atsakomybės ribojimas
MB CHARMSHOP jokiais atvejais neatsako už padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai žala MB CHARMSHOP ar jos darbuotojų padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. MB CHARMSHOP jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas.
Tais atvejais, kai MB CHARMSHOP privalo atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo dydis visuomet apribojamas prekės, su kuria susiję nuostoliai, kainos, nurodytos sąskaitoje, dydžiu.
Komunikacijos priemonės
MB CHARMSHOP bendrauja su Klientu elektroniniu paštu, telefonu arba savo tinklapyje www.charmshop.lt talpinamais pranešimais. Susitarimo tikslu Klientas sutinka, kad MB CHARMSHOP pranešimus gautų elektroninėmis priemonėmis, ir kad visos sutartys, susitarimai, pranešimai, patvirtinimai ir kita informacija būtų siunčiami elektroninėmis priemonėmis, ir tai prilyginama teisės aktų reikalaujamai rašytinei formai.
Įstatymų suteikiamos teisės
Šios Taisyklės neapriboja imperatyvių teisės normų suteikiamų Kliento teisių. Jeigu bet kuri Sutarties nuostata kompetentingų institucijų yra pripažįstama negaliojančia arba visiškai ar iš dalies neįgyvendintina, tai likusios Sutarties nuostatos lieka galioti visa apimtimi.